a
Trường THCS Nguyễn Khuyến
a
HỘI THI VẼ TRÊN SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

HỘI THI VẼ TRÊN SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

  • 22/02/2014
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ NĂNG KHIẾU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Thực hiện kế hoạch hoạt động của nhà trường tổ Năng khiếu kết hợp với Thư viện, Đội Thiếu Niên Tiền phong tổ chức buổi ngoại khóa để phục vụ cho kế hoạch Ngày hội đọc sách trong tháng thanh niên. Chủ đề : HỘI THI VẼ TRÊN SẢN PHẨM ỨNG DỤNG I. Ban tổ chức : - Ban giám hiệu – Tổ năng khiếu –Thư viện – Đoàn Đội Thành phần tham dự : toàn thể hội đồng và học sinh toàn trường II. Thời gian : ngày 27 tháng 2 năm 2014 III. Địa điểm : tại các tiền sảnh và khuôn viên vườn trường IV. Nội dung : Thành phần: Mỗi lớp chọn 6 học sinh Chủ đề : Chủ đề thể hiện các ý tưởng về sách trên sản phẩm nón, bóng và nia Sản phẩm được chọn trưng bày trong ngày hội đọc sách của nhà trường III. Chuẩn bị vật liệu : - Màu, bút vẽ : các em tự túc - Chất liệu : nón, nia, bóng nhà trường cung cấp Đây là buổi ngoại khóa của bộ môn Mĩ thuật trong kế hoạch của bộ phận chuyên môn nhà trường, kính đề nghị Ban giám hiệu quan tâm và hỗ trợ. Đà nẵng ngày 21 tháng 2 năm 2014 HIỆU TRƯỞNG Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng